ZARUČENĚ ČERSTVÝ FESTIVAL PRO VŠECHNY GENERACE
čtvrtek 15. června 2017
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
ukaž na mapě

PROGRAM
Společenský sál

10:00
Veletrh příležitostí pro každý věk
13:30
Vernisáž výstavy kreseb výtvarného kurzu Fresh senior
17:00
Vystoupení skupiny Panelákoví fotři

Přednáškový sál

10:00
Antiaing academy
12:00
Inkontinence není tabu
15:00
Současné trendy pro zdravé stárnutí
17:00
Divadelní představení Sekáč dědeček
Hlavní pódium

13:00
Tata Band
14:00
Slavnostní zahájení
14:30
Werichovci, klub Dobré nálady
15:30
Přehlídka slavnostního oddílu AČR
16:00
Slavnostní vyhlášení výherců soutěže
16:30
Tata Band
18:00
Javory

Doprovodný program

Poradenství a stanoviště Městské policie, hasičů, Armády ČR, Červeného kříže, FTVS UK, senioři píší Wikipedii, rozmanité tvůrčí dílny a mnoho dalších.

Fresh senior festival je naprosto ojedinělá akce, která je určená prezentaci mnoha organizací a společností, které se orientují na práci se seniory na území Hlavního města Prahy.

O festivalu
Hlavním cílem pátého festivalového ročníku je propojení generací společnými zájmy, aktivitami a kulturními zážitky. Pomocí nápaditého a rozmanitého programu chceme upozornit na fakt, že pozitivní přístup k životu není limitován věkem. Jednotlivé generace se mezi sebou naopak mohou obohacovat.

Přichystána je nabídka širokého spektra volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie, koncerty, divadelní představení, odborné přednášky i originální tvůrčí dílny. Po celou dobu festivalu je možno využít služeb odborníků z oblasti sociálního, finančního, právního a zdravotního poradenství.

Hlavní pódium přinese nabídku koncertů, představení hudebních a tanečních souborů, divadelní produkci a rozmanitý kulturní program. Přednáškový sál poskytne prostor pro zajímavé přednášky a besedy s odborníky na aktuální témata pro každý věk. Přichystána je také nabídka širokého spektra volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie.

Doprovodný program celodenně nabídne konzultace, praktické ukázky a konkrétní aktivity, které nejen blíže seznámí s tématem celého festivalu, ale také pobaví a potěší návštěvníky každého věku. Součástí programu bude také soutěž o zajímavé ceny, které se mohou účastnit návštěvníci všech generací.

O projektu
Fresh senior
pořadatel

Fresh senior je klíčovým projektem aktivit spolku Porte. Jeho součástí jsou Fresh senior klub, Fresh senior akademie a Fresh senior festival a mnoho dílčích projektů orientovaných na zdravé stárnutí.

Spolek Porte je dobrovolná, nezávislá, nestátní organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním, technickým i sociálním vzděláním. Porte pořádá kulturní a společenské akce – koncerty, výstavy, divadelní představení, besedy, vzdělávací a odborné cykly přednášek, společenská setkání, workshopy a podporuje kulturu jako celek. Nedílnou součástí aktivit Porte je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným. Porte získává prostředky na svoji činnost ze získaných darů, grantů, dotací a vlastní činností.

Spolek PORTE
Pelléova 10, Praha 6
www.porteos.cz
info@porteos.cz
tel.: 224 326 180
předsedkyně
Vladana Rýdlová
602 322 823
vladana.rydlova@porteos.cz
koordinátor projektu
Alžběta Těšitelová
773 033 503
alzbeta@porteos.cz


POŘÁDÁ

logo logo
PARTNEŘI

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo